Storstrøm Fængsel

Fængslet består af fem afdelinger:

Afdeling A (arrestafdeling)

Afdeling B (behandlingsafdeling). Denne afdeling var den første, der blev taget i brug. Den har været i drift siden ultimo oktober 2017.

Afdeling C (fællesskabsafdeling samt arrestafdeling)

Afdeling D (fællesskabsafdeling). Denne afdeling tages i brug den 1. november 2018

Afdeling E (særligt sikret arrestafdeling)