STORSTRØM FÆNGSEL
Blichersvej 1
4840 Nr. Alslev

 

Telefon:                   7255 1700

Mail:                         storstroem.faengsel@krfo.dk

EAN-nummer:         5798000123083

Bankoplysninger:   Danske Bank, registreringsnummer 0216, kontonummer 4069211267 (ved indbetaling til indsatte angives som minimum for- og efternavn samt fødselsdato på modtageren).
Udenlandske indbetalinger: SWIFT: DABADKKK, IBAN: DK4102164069211267.