Fakta om Storstrøm Fængsel

Fængslet er bygget som led i fornyelsen af Kriminalforsorgens gamle og utidssvarende bygningsmasse. Fængslet ligger på en 29 Ha stor grund på Nordfalster, der er erhvervet fra private lodsejere.

Byggesagen er politisk vedtaget på Finansloven for 2009 med et budget på godt 1 mia. kr. Fængslet har 250 pladser. Der vil være knap 250 ansatte, når fængslet er i fuld drift (p.t. mangler bygning D at blive taget i brug).

Storstrøm Fængsel er et lukket fængsel med en meget høj grad af sikkerhed, og rummer bl.a. en særlig sikret afdeling. Det vil være muligt at gennemføre en effektiv sektionering (adskillelse) af forskellige grupper af indsatte. Endvidere vil der være gode muligheder for aktivering, undervisning og behandling (resocialisering) samt et godt arbejdsmiljø for personalet.

Byggeriet blev styret af Kriminalforsorgen og gennemført af private rådgivere og entreprenører. Selve byggeriet er udformet af arkitektfirmaet C.F. Møller og ingeniørfirmaet Rambøll, der vandt en projektkonkurrence i 2010. Byggeriet er udført i en solid kvalitet med fokus på sikkerhed, arkitektur og bæredygtighed.

 

Fængslet blev officielt indviet den 27. september 2017.Se nærmere om arrangementet her.