Fængslet har tre besøgslejligheder, der er indrettet, så de mest muligt ligner almindelige hjem. De er først og fremmest tænkt som en forbedring af forholdene for indsatte med børn.

Formålet er at give de indsatte og deres børn mulighed for at være sammen i naturlige rammer, så de kan opbygge og udvikle den vigtige personlige kontakt.